Geef je mening! Naar de stellingen

Waarom meedoen aan het onderzoek

  • Ben jij tussen de 16 en 30 jaar?
  • Wil jij dat er meer aandacht komt voor vroegpsychoses?
  • Dat er meer bekend wordt over de levenskwaliteit van jongeren met een psychose?
  • En dat met die kennis de zorg voor deze groep verbeterd kan worden?
Vul dan nu de enquête in!
Discussie

Iedereen die zelf, in zijn omgeving of beroepsmatig, te maken heeft met psychoses, kan zich mengen in de discussie:

Klik hier om de stellingen te bekijken en discussieer mee.

HET ONDERZOEK BRIDGING THE GAP

Het Trimbos-instituut heeft met financiële steun van Jansen Cilag onderzoek gedaan naar de levenskwaliteit van jongeren met een psychose. Doel van het onderzoek is om het gat in ambities en levenskwaliteit tussen jongeren met een psychose en zonder een psychose te verkleinen.

Lees hier het onderzoeksrapport.

Expertmeeting

In een expertmeeting van zo'n 15 zorgprofessionals, wetenschappers en ervaringsdeskundigen is gediscussieerd over de resultaten uit het onderzoek.

Debat
In een debat met zo'n 60 geïnteresseerden zijn vijf stellingen rondom levenskwaliteit besproken.
Lees hier het verslag van het debat.

Waarom is dit onderzoek belangrijk volgens Prof. van Amelsvoort?

Bij een heftige psychose kan een opname in een psychiatrisch ziekenhuis onvermijdelijk zijn. Een heel nare ervaring en daarna heeft iemand meestal problemen om het leven weer op te pakken. We willen daarom zo�n heftige psychotische episode graag voorkomen.

Meer over psychoses vanuit de visie van Prof. van Amelsvoort

Waarom is dit onderzoek belangrijk volgens Dave?

Ik kon de zon laten schijnen, de wolken laten bewegen, de wind laten waaien, wanneer ik dat wilde. Heerser van alle natuurkrachten, ja de taak van weergod heb ik een tijdje op mij genomen.

Meer over psychoses vanuit de visie van Dave

Waarom is dit onderzoek belangrijk volgens jou?

Heb je zelf psychotische ervaringen? Ken je iemand in je omgeving die daar last van heeft? Of heb je beroepsmatig ervaring met jongeren die een vroegpsychose hebben gehad? Discussieer dan mee over wat volgens jou bij kan dragen aan een betere levenskwaliteit en toekomst voor deze groep jongeren.

Meer over het belang van het onderzoek